2020 он “Нэг бүртгэл-Нэг хяналт”      

    • Асуулт : Нийгмийн даатгалын талаар
    • Хариулт : Ирээдүйд учирч болох гэнэтийн эрсдлээс хамгаалах
ХАНДАЛТ
Өнөөдөр |78
Энэ 7 хоногт |349
Энэ сард |2554
Энэ жил |15181
2021 онд |32211
2020 онд |32211

Хэлтсийн танилцуулга
Тус хэлтэс нь 1962 онд Аймгийн АДХГЗахиргааны төлөвлөгөө, санхүүгийн хэлтэс, хөдөлмөр цалин хөлсний мэргэжилтэн ажиллуулснаар хэлтсийн түүх эхэлсэн.

1964 оны 10 сарын 1-нээс МҮЭЗ-ийн дэргэд Нийгмийн даатгалын байцаагч ажиллуулж, 1966 оноос Аймгийн хөдөлмөрийн товчоо, 1991 оноос нийгэм хангамжийн хэлтэс, Аймгийн засаг даргын 1994 оны 11 сарын 05-ны өдрийн 185 äугаар захирамжаар Нийгмийн даатгалын хэлтэс болон зохион байгуулагдсан.

Нийгмийн даатгалын хэлтэс нь НДЕГ-ын даргын 2012 оны А/391 тоот тушаалын дагуу хариуцсан ажлын чиглэлээр Санхүү бүртгэл орлого бүрдүүлэлт хяналтын алба, үйлчилгээний алба, эрүүл мэндийн даатгалын алба гэсэн 3 албатайгаар 22 суманд тус бүр 1 байцаагч, Тосонцэнгэл суманд 3 байцаагч, 3 гэрээт ажилтан, хэлтэст 23 байцаагч ажилтан нийт 52 орон тоогоор үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

Боловсролын түвшинг авч үзвэл 95,2% буюу 40 ажилтан дээд, 4,8% буюу 2 ажилтан дунд боловсролтой байна. Хүйсийн харьцаа 66% эмэгтэй, 34% эрэгтэй.

Боловсон хүчний судалгаа: 15-аас дээш 10, 11-15 жил 5, 6-10 жил 13, 5 хүртэл жил ажилласан 22 байцаагч байгаагаас 11 нь 20-30, 16 нь 31-40, 15 нь 41-50, 8 нь 51-ээс дээш насны ажилчид байна.

ТАНЫ ТУСЛАХ
ХИЛИЙН ЧАНАДАД ОРШИН СУУГАА МОНГОЛ УЛСЫН ИРГЭДЭД ЗОРИУЛСАН ЦАХИМААР НИЙГМИЙН ДААТГАЛД САЙН ДУРЫН ТӨРӨЛД ДААТГУУЛАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Авилгын эсрэг хамтдаа нэгдье

МЭНДЧИЛГЭЭ

     Сайн байцгаана уу

     


ЗАВХАН АЙМГИЙН НИЙГМИЙН ДААТГАЛЫН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Ш.МЯНГАНБАЯР      

ХЭТИЙН ЗОРИЛГО

     Манай байгууллага 2030 он гэхэд бүх нийтийн насан туршийн нийгмийн баталгааг хангахуйц чадамжтай, нийгмийн даатгалын цогц үйлчилгээ бүхий ДААТГАГЧ болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

     Бид ДААТГУУЛАГЧИЙНХАА итгэл найдвар, сэтгэл ханамжаар үнэлэгдэх нийгмийн даатгалын үйлчилгээг хүргэнэ.

ЧАНАРЫН БОДЛОГО

     Нийгмийн даатгалын байгууллага нь өсөн дэвших эрмэлзэлтэй мэргэшсэн, чадварлаг, ёс зүйтэй хүний нөөцөд түшиглэн үйл ажиллагаа цаг үргэлжид сайжруулан, түншлэл хамтын ажиллагааг дэмжин, харилцан үр ашигтай хамтран ажиллаж, сайн засаглалыг хэрэгжүүлэн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн чанартай үйлчилгээг ДААТГУУЛАГЧДАД хүргэнэ.